Kontakt

För produkttester, allmäna förfrågningar, önskemål eller tips, sänd ett email till:
info@winendine.se

För frågor gällande inlägg, web och administration, sänd ett email till:
adam@winendine.se

För frågor om vin- och spritrelaterade ämnen, sänd ett email till:
cecilia@winendine.se

För frågor om recept och inlägg publicerade av Peter, sänd ett email till:
peter@winendine.se